УЧЕБНО ПОСОБИЕ по Управление на риска при мащабни инфраструктурни обекти в трансграничния регион Румъния – България

RISK MANAGEMENT

ПРОЕКТ 15.3.1.017
„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ МАЩАБНИ ИНФРАСТРУКТУРИ В РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКАТА ТРАНСГРАНИЧНА ОБЛАСТ“

изтегли >>> УЧЕБНО ПОСОБИЕ по "Управление на риска при мащабни инфраструктурни обекти в трансграничния регион Румъния – България"