Study tour в Свилоза, Свищов

RISK MANAGEMENT

На 03 Януари 2018 г. се проведе Study tour по проект 15.3.1.017 "Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област", в завода за изкуствен коприна Свилоза, Свищов, собственост на "Е. Миролио" ЕАД. Бяха обсъдени редица въпроси свързани с управлението на риска в предприятието, резултатите от които бяха оформени в протокол.

Снимки от посещението в Свилоза:

dsc01790

dsc01791

dsc01798

dsc01805

dsc01802

dsc01804

 

Протокол от срещата с управата на "Е. Миролио" ЕАД.