ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home • В. Търново - 25.09.2012
Банер

Велико Търново

ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново

О Б У Ч Е Н И Е
на младежи за придобиване на експертни познания в областта на възобновяемата енергия
по
ПРОЕКТ RES-OP-DEV №.2(3.i)-3.2-4 MIS-ETC CODE 222
„Румънскo - българско съвместно сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона” от програма за „Трансгранично сътрудничество Румъния – България”
Вторник, 25 септември 2012 г.
конферентна зала на хотел „ЕТЪР”, начало 15:30 ч.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „Ивайло” № 2

Виж програмата >>>

 

ПРОГРАМА ИНФОДЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Д Е Н
по
ПРОЕКТ RES-OP-DEV №.2(3.i)-3.2-4 MIS-ETC CODE 222
„Румънскo - българско съвместно сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона” от програма за „Трансгранично сътрудничество Румъния – България”
Вторник, 25 септември 2012 г.
конферентна зала на хотел „ЕТЪР”, начало 9:00 ч.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „Ивайло” № 2
Виж програмата>>>

 

ПОКАНА - ОБУЧЕНИЕ

Велико Търново

 

ПОКАНА - ИНФОДЕН

Велико Търново

 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter