ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home • Новини
Банер

Новини

Проведе се Обучение по стратегическо планиране и развитие

На 11.09.2017 се проведе поредното събитие, в рамките на проекта Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област, код 15.3.1.017. Проектът е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България INTERREG V-A. Събитието се проведе в сградата на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура", гр. Русе. Фокусът му е върху обучение в областта на „Стратегическо планиране и развитие“, свързано с управлението на риска в големи индустриални обекти. То е адресирано към целеви групи:

  • Управители на мащабни инфраструктури;

  • Представители на бизнеса;

  • Представители на общински, областни и др. държавни структури;

  • Неправителствени организации;

  • И други.

 

Приключи конференцията „Добри практики при управление на риска“

Приключи конференцията „Добри практики при управление на риска“ по проект 15.3.1.017 „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian Bulgarian cross border area“

Приключи успешно тематичната конференция „Добри практики при управление на риска в големи инфраструктурни обекти от трансграничната зона Румъния –България“. Пред повече от 40 румънски и български участника, в продължение на два дни 25.01.2017…26.01.2017г., бяха представени резултати от изпълнението на дейности, предотвратяващи последиците от аварийни ситуации в големи енергийни обекти. Водещи експерти от Риск инженеринг АД, АЕЦ Козлудуй ЕАД и университетски преподаватели разгледаха някои методи и средства за ограничаване на риска при експлоатацията на големи енергийни предприятия. По време на дискусиите се включиха много активно представители на неправителствения сектор, медии, местната и изпълнителна власт. Показаните видеоматериали илюстрираха опита на най-големите енергийни компании в опазване на природната среда и здравето на хората.
 
Особено полезна беше и срещата в Областна управа Русе, на която доц. д-р Стефко Бурджиев, Областен управител на област Русе, представи щаба за управление при кризисни ситуации, неговата структура и дейностите, които изпълнява. Той отговори и на редица въпроси, поставени от аудиторията.

 

Прессъобщение

На 25 и 26 януари 2017 г. в хотел Теодора Палас, гр. Русе, ще се проведе конференция на тема „Добри практики в дунавския регион“. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени следните тематики:

 

Прессъобщение

На 12 и 13 януари 2017 г. в хотел Теодора Палас, гр. Русе, ще се проведе обучение на тема „Комуникационни умения при кризисни ситуации в мащабни инфраструктури“. В рамките на събитието ще бъдат реализирани няколко лекционни курса, кръгли маси и решения по казуси, обхващащи следните тематики:

 
Още информация...
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter