ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home Търсене на СРМ в България Справка за заявените свободни работни места в Дирекциите "Бюро по труда" в областите от крайдунавския регион към 22.02.2016
Банер

Справка за заявените свободни работни места в Дирекциите "Бюро по труда" в областите от крайдунавския регион към 22.02.2016

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Търсене на СРМ в България

Таблица1.

       Област      Общ брой свободни работни места (СРМ) в ДБТ
Брой свободни работни места (СРМ) за инженери в ДБТ
Добрич 109 0
Силистра 48 1
Разград 37 0
Русе 221 22
В. Търново 144 4
Плевен 103 3
Враца 39 1
Монтана 55 1
Видин 20 1
общо 776 33

 

Таблица 2.

Номер  Дирекция "Бюро по труда"  Позиция Кратко описание на СРМ

брой

СРМ

Област Добрич
Област Силистра
1 ДБТ - Силистра Машинен инженер Изисква се висше техническо образование. 2
Област Разград
Област Русе
2  ДБТ - Русе Технолог Анализира производствените процеси и предлага подобрения. Изисква се висше техническо образование. 1
3  ДБТ - Русе Машинен инженер Организира и отговаря за производствените процеси. Изискват се висше техническо образование и познания по английски език. 1
4  ДБТ - Русе Технолог, облекло Изготвя технология на изделията и следи за изпълнението. Изисква се висше техническо образование. 1
5 ДБТ - Русе Асистент ЩЕ ИЗГОТВЯ СПРАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО. Изискват се висше техническо образование по специалността "Технология на материалите и материалознание", познания по английски език и умения за работа с компютър. 1
6 ДБТ - Кубрат Инженер, качество ПРЕПОДАВА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ. Изискват се висше образование по специалността "Астрономия и астрофизика" и умения за работа с компютър. 1
7 ДБТ - Русе Технолог, моделиране и конструиране на облекло ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС ПО ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКЛА. 6
8 ДБТ - Русе Компютърен оператор ТЕЛЕМАРКЕТИНГ. Изискват се умения за работа с компютър и познания по английски, италиански и испански език. 6
9 ДБТ - Русе Инженер, конструктор РАЗРАБОТКА НА КОНСТРУКТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. Изискват се висше техническо образование и трудов стаж до 1 година.
10 ДБТ - Русе Технолог РАЗРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ. Изискват се висше техническо образование и трудов стаж до 1 година.
11 ДБТ - Кубрат Технолог, облекло Изисква се висше техническо образование.
12 ДБТ - Русе Инженер, роботика ОСИГУРЯВА ПОДДРЪЖКА НА PLC системи и развива PLC СОФТУЕРА. Изискват се висше техническо образование, познания по английски език и трудов стаж между 2 и 5 години.
13 ДБТ - Русе Началник смяна Организира и контролира изпълнението на производствените процеси. Изискват се познания по английски език и умения за работа в компютър.
14 ДБТ - Русе Инженер, конструктор в строителството Изисква се висше техническо образование.
Област Велико Търново
10 ДБТ - Велико Търново  Организатор, производство Контролира изпълнението на производствените процеси. Работа на смени. Осигурен транспорт. 1
11 ДБТ - Горна Оряховица Инженер, електронни инструменти и прибори Контролира изпълнението на производствените процеси. Работа на смени. Осигурен транспорт. 3
Област Плевен
17 ДБТ - Плевен Организатор, производство Съгласно длъжностната характеристика. 1
18 ДБТ - Червен Бряг Технолог Съгласно длъжностната характеристика. 1
19 ДБТ - Плевен Технически ръководител, строителство Осъществява ръководството и контрола на строителния обект. 1
Област Враца
20  ДБТ - Враца Ръководител, компютърен кабинет Изискват се умения за работа с компютър. 1
Област Монтана
21 ДБТ - Монтана Инженер, конструктор Изисква се висше техническо образование. 1
Област Видин
 22  ДБТ - Видин  Организатор, производство  Организира работата на бригадата и следи за изпълнението на сроковете и качеството на изделията.

 

СРМ е в населено място към общ. Добрич, обл. Добрич.
 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter