ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home Търсене на СРМ в България Справка за заявените свободни работни места в Дирекциите "Бюро по труда" в областите от крайдунавския регион към 31.03.2015
Банер

Справка за заявените свободни работни места в Дирекциите "Бюро по труда" в областите от крайдунавския регион към 31.03.2015

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Търсене на СРМ в България

Таблица1.

       Област      Общ брой свободни работни места (СРМ) в ДБТ
Брой свободни работни места (СРМ) за инженери в ДБТ
Добрич 77 0
Силистра 39 1
Разград 25 2
Русе 99 8
В. Търново 96 4
Плевен 89 6
Враца 41 0
Монтана 87 3
Видин 29 2
общо 582 26

 

Таблица 2.

Номер  Дирекция "Бюро по труда"  Позиция Кратко описание на СРМ
Област Добрич
Област Силистра
1 ДБТ - Силистра Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост СРМ е в населено място към общ. Ситово, обл. Силистра.
Област Разград
 2  ДБТ - Разград  Оператор, въвеждане на данни  Изискват се висше техническо образование по специалността "Компютърни системи и технологии", добри познания по английски език, както и умения за работа с компютър и електронни таблици.
3 ДБТ - Разград Инженер поддръжка Изисква се висше техническо образование по специалността "Мениджмънт и сервиз на техниката".
Област Русе
4  ДБТ - Русе Програмист, уеб сайтове Програмиране на уеб сайтове, CMS, ERP с-ми. Изискват се висше техническо образование по специалността "Компютърни науки", добри познания по английски език, както и умения за работа с графични приложения.
5  ДБТ - Русе Специалист, качество ПОДДЪРЖА и РАЗВИВА SMP и LPA системи, КООРДИНИРА СИСТЕМАТА В ЗАВОДА. Изискват се висше техническо образование по специалността "Технология на материалите и материалознание", трудов стаж до 2 години, добри познания по английски.
6  ДБТ - Русе Технолог АНАЛИЗИРА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ИЗГОТВЯ ИНСТРУКЦИИ, ИЗВЪРШВА ОПИТИ. Изискват се висше техническо образование по специалността "Технология на материалите и материалознание", трудов стаж до 2 години, добри познания по английски език, както и умения за работа с компютър.
7 ДБТ - Русе Инженер, производство Участва и управлява производствени процеси, работа със системи SAP и система за качество ISO 9001.
8 ДБТ - Русе Инженер-технолог, текстилно производство ИЗПИТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ТЕСТОВЕ В ЛАБОРАТОРИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ.
9 ДБТ - Русе Инженер, конструктор Изисква се висше техническо образование по специалността "Общо машиностроене".
10 ДБТ - Русе Настройчик на шприцмашини и сродни на тях Работи се на хидравлични преси и на шприц автомати. Изисква се висше техническо образование по специалността "Машиностроителна техника и технологии".
11 ДБТ - Русе Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Изискват се висше техническо образование и умения за работа с компютър.
Област Велико Търново
12 ДБТ - Горна Оряховица  Инженер, електронни инструменти и прибори  Осъществява развойна дейност в SMD. Изискват се висше техническо образование по специалността "Електроника", трудов стаж от 2 до 5 години, добри познания по английски език, както и умения за работа с компютър.
13 ДБТ - Велико Търново  Оператор, въвеждане на данни Изискват се висше техническо образование и умения за работа с компютър.
14 ДБТ - Велико Търново Инспектор, технически надзор Изисква се висше техническо образование по специалността "Машиностроене и уредостроене".
15 ДБТ - Свищов Отговорник/Специалист, техническа поддръжка  Организира екип за експлоатация на линия за селекция на семена за посев. Изискват се висше техническо образование по специалността "Машиностроителна техника и технологии" и трудов стаж до 2 години.
Област Плевен
16 ДБТ - Плевен Главен инженер Организира и контролира цялостната дейност на отдела. Изискват се висше техническо образование по специалността "Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост", добри познания по английски език, както и умения за работа с компютър.
17 ДБТ - Плевен Началник смяна Отговаря за екип, организира работата в смяната и следи за трудовата дисциплина. Изисква се висше
18 ДБТ - Плевен Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Учител по математика - лектор. Изисква се висше образование по специалността "Математика".
19 ДБТ - Плевен Инженер, конструктор Изисква се висше техническо образование по специалността "Машиностроителна техника и технологии".
20 ДБТ - Никопол Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Изискват се висше образование по специалността "Математика и информатика", трудов стаж до 2 години, както и умения за работа с компютър.
21 ДБТ - Долна Митрополия Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Подготовка и познаване на предметната област. Изисква се висше образование по специалността "Математика".
Област Враца
Област Монтана
22 ДБТ - Монтана Инженер-технолог, електротехнически изделия Участва в производствените процеси и отговаря за достигане на изискваните характеристики на произвежданата продукция. Изискват се висше техническо образование по специалността "Електрохимия и защита от корозия", познания по английски език, както и умения за работа с компютър.
23 ДБТ - Монтана Организатор, ремонт и поддръжка Изискват се висше техническо образование по специалността "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника" и трудов стаж от 2 до 5 години.
24 ДБТ - Монтана Началник, цех Изискват се висше техническо образование по специалността "Технология на машиностроенето и уредостроенето" и умения за работа с компютър.
Област Видин
 25  ДБТ - Видин  Инженер, проектант  Изискват се висше техническо образование и умения за работа със системи за проектиране и CAD/CAM системи.
26 ДБТ - Видин Инженер, енергетик Изискват се висше техническо образование по специалността "Електроинженерство" и умения за работа с компютър.

 

СРМ е в населено място към общ. Добрич, обл. Добрич.
 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter