ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home Търсене на СРМ в България Справка за заявените свободни работни места в Дирекциите "Бюро по труда" в областите от крайдунавския регион към 03.02.2015
Банер

Справка за заявените свободни работни места в Дирекциите "Бюро по труда" в областите от крайдунавския регион към 03.02.2015

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Търсене на СРМ в България

Таблица1.

       Област      Общ брой свободни работни места (СРМ) в ДБТ
Брой свободни работни места (СРМ) за инженери в ДБТ
Добрич 83 1
Силистра 29 2
Разград 31 0
Русе 155 9
В. Търново 120 7
Плевен 84 2
Враца 38 2
Монтана 64 1
Видин 28 0
общо 632 25

 

Таблица 2.

Номер  Дирекция "Бюро по труда"  Позиция Кратко описание на СРМ
Област Добрич
 1  ДБТ - Добрич  Tехнолог, конструктор в производство на мебели СРМ е в населено място към общ. Добрич, обл. Добрич.
Област Силистра
2 ДБТ - Силистра Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост СРМ е в населено място към общ. Ситово, обл. Силистра.
3 ДБТ - Силистра Техник-механик, двигатели СРМ е в населено място към общ. Кайнарджа, обл. Силистра. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
Област Разград
Област Русе
4  ДБТ - Русе Учител, практическо обучение Професионално обучение на ученици със СОП. Изискват се висше техническо образование по специалността "Технология на храните" и умения за работа с компютър.
5  ДБТ - Русе Инженер, производство Участва и управлява производствени процеси, работа със системи SAP и система за качество ISO 9001. Изискват се висше техническо образование по специалността "Технологии за машини с ЦПУ", добри познания по английски език, както и умения за работа с компютър.
6  ДБТ - Русе Специалист, качество ПОДДЪРЖА и РАЗВИВА SMP и LPA системи, КООРДИНИРА СИСТЕМАТА В ЗАВОДА. Изискват се висше техническо образование по специалността "Технология на материалите и материалознание", трудов стаж до 2 години, добри познания по английски.
7  ДБТ - Русе Технолог АНАЛИЗИРА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ИЗГОТВЯ ИНСТРУКЦИИ, ИЗВЪРШВА ОПИТИ. Изискват се висше техническо образование по специалността "Технология на материалите и материалознание", трудов стаж до 2 години, добри познания по английски език, както и умения за работа с компютър.
8  ДБТ - Русе Ръководител, производствено поделение Организира и контролира производствения процес на кроенето и техническата подготовка за шиене на горно дамско облекло. Изискват се висше техническо образование по специалността "Производствени технологии - текстил, облекла, обувки и кожи", трудов стаж от 2 до 5 години, добри познания по английски и немски език, както и умения за работа със системи за проектиране и CAD/CAM системи.
9  ДБТ - Русе Технолог 1.РАЗЧИТА ТЕХНОЛОГИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ и РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ НА ДЕТАЙЛИ 2.Съгласува технологиите, заданията и други документи със съответните заинтересовани страни 3. Следи изработването, изпитването, приемането на опитния образец и пробна партия 4. Осигурява производствения процес с актуална технологична информация. Изискват се висше техническо образование по специалността "Машиностроене и уредостроене", трудов стаж от 2 до 5 години и умения за работа със системи за проектиране и CAD/CAM системи.
10 ДБТ - Русе Инженер, конструктор Изисква се висше техническо образование по специалността "Общо машиностроене".
11 ДБТ - Русе Инженер, индустриални машини и системи Изисква се висше техническо образование по специалността "Машиностроене и уредостроене".
12 ДБТ - Русе Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Изисква се висше образование по специалността "Математика и информатика".
Област Велико Търново
13  ДБТ - Горна Оряховица  Машинен инженер  Изискват се висше техническо образование по специалността "Машиностроене" и умения за работа с компютър.
14 ДБТ - Горна Оряховица  Настройчик, робот  Отговаря за правилната настройка и автоматизираните производствени системи. Разработва нови прототипни изделия. Изискват се висше техническо образование по специалността "Електроника", трудов стаж от 2 до 5 години, добри познания по английски език, както и умения за работа с компютър.
15 ДБТ - Велико Търново  Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост  Изисква се висше образование по специалността "Технология на храните".
16 ДБТ - Велико Търново  Инженер, строителни конструкции Изисква се висше образование по специалността "Електроника".
17 ДБТ - Горна Оряховица  Технолог, химик  Определя показателите на продуктите при производство на захар. Изисква се висше образование по специалността "Хранителни технологии".
18 ДБТ - Велико Търново  Завеждащ, техническа служба  Изисква се висше техническо образование.
19 ДБТ - Велико Търново  Технолог, химик  Изисква се висше образование по специалността "Химия".
Област Плевен
 20 ДБТ - Плевен  Учител, теоретично обучение  Преподава информатика на гимназисти. Изисква се висше образование по специалността "Информатика и компютърни науки".
21 ДБТ - Плевен Инженер, конструктор Конструиране на машинни детайли, изготвяне на технологии за производството им. Изисква се висше образование по специалността "Машиностроене".
Област Враца
 22  ДБТ - Враца Диспечер, газопреносна /газоразпределителна мрежа Изисква се висше техническо образование.
23 ДБТ - Враца Ръководител/Началник служба Конструиране на машинни детайли, изготвяне на технологии за производството им. Изисква се висше образование по специалността "Машиностроене".
Област Монтана
24 ДБТ - Монтана Инженер, конструктор Изготвяне на конструктивна документация на проекти. Разработване и конструиране на хидравлични цилиндри. Изискват се висше техническо образование, познания по английски език, както и умения за работа със системи за проектиране и CAD/CAM системи..
Област Видин

 

СРМ е в населено място към общ. Добрич, обл. Добрич.
 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter