ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home ICPE-CA
Банер

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Национален институт за научни изследвания и развитие по електротехника, Букурещ

Изследователските лаборатории на Национален институт за научни изследвания и развитие по електротехника работят по дейности от специфични програми на ЕС като Седма Рамкова програма в следните области: Възобновяеми енергийни технологии; Проводникови материали; Въглеродни материали; магнитни материали и приложения в електроинженерството; керамични материали; радиационно обработвани материали и техники на осветяване; неконвеционално инженерство; диелектрици и феромагнитни материали; електрохимични технологии и активна антикорозионна защита; техники и анализ, промишлена диагностика и контрол на вибрациите; сертифициране на системи за управление на околната среда, консултации и контролен преглед при осигуряване на защита на индустриалната собственост чрез патенти, търговски марки и трансфер на технологии към малки и средни предприятия (МСП).
INCDIE ICPE-CA подпомага и разработва приложни изследвания на национално и международно ниво в областта на електроинженерството, които са съобразени с околната среда и са от полза както за публични частни предприятия, така и за цялото общество в търсене на социален просперитет.Участвайки в разработването на технологични нововъведения за своите бенефициенти, INCDIE ICPE-CA подпомага да се повиши тяхната конкурентноспособност на национално и международно равнище. Изследванията, направени в рамките на национални и международни научно-развойни програми получиха своите научни и технически резултати. Институтът има опит в организирането на национални и международни научни конференци и семинари, имащи голямо отражение в международната научна среда.

 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter