ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home РУ
Банер

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Русенски университет "Ангел Кънчев",

Русенският университет "Ангел Кънчев", се намира в град с деветнайсет вековна история. Това е място, където заедно с богато архитектурно, промишлено и културно наследство живеят национален дух и дълбоко европейско влияние. Нашият университет е наследник на първото национално висше техническо училище извън столица, основано през 1945.

В резултат на дългогодишни традиции и подкрепата на Европейския съюз, всички курсове на обучение са обновени и разнообразни. Въведени са и широк спектър нови в областта на технологиите, хуманитарните науки, управление и икономика. Повече от 10 000 студенти се обучават в модерни лаборатории. Половината от преподавателите притежават докторска степен или са професори и доценти.

Традицията и географското разположение на Русенския университет определят мисията и стратегическата му роля на образователен, научен и интелектуален център на Русенския регион и Североизточна България, както на национално, така и на международно ниво.

Чрез Националния фонд за научни изследвания и публично-частни партньорства се разработват иновационни конкурентоспособни продукти. Изследователските екипи работят във всички области на науката. Преподавателите от университета ежегодно участват в проекти, финансирани от НАТО, на Шеста и Седма рамкова програма, ФАР и други международни фондове. С цел развитие на най-добрите академични практики, научноизследователските колективи участват и в над 25 проекти на Европейския съюз.

Последна промяна (Неделя, 25 Септември 2011 20:55)

 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter