ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home • Описание на проекта
Банер

Описание на проекта

На 08.07.2011г. консорциум от четирима партньори: двама от Румъния: Национален институт за научни изследвания и развитие по електротехника, Букурещ (координатор на проекта) и Военноморска Академия “Mircea cel Batran”, Констанца и двама от България - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Общинска енергийна агенция – Русе, стартира проект “Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и  откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона” от програма за “Трансгранично сътрудничество Румъния – България”

Целта на проекта е да допринесе за социално-икономическо устойчиво развитие в трансграничния регион Румъния-България чрез обединяване на  общите идеи и приоритети на трансграничния регион България–Румъния като развиване на младите човешки ресурси, за осигуряване на дългосрочен и устойчив икономически растеж от двете страни на границата.

В проекта RES-OP-DEV, взетите под внимание приоритети са структурирани в общи цели, които се планира да бъдат постигнати от съвместни действия на партньорите по проекта. Румънските и българските трансгранични партньори обединяват човешки и материални ресурси, за да предприемат общи действия за постигането на целите:

общ мониторинг на трудовия пазар,

общо разработване и предоставяне на специализирани програми за обучение,

общ учебен план и разработване на курсове и обмен на персонал, което ще бъде извършено по време на проекта,

обща стратегия за ръководене и довеждане до край на дейности за постигане на максимална полза от проекта.

 

ТРАНСГРАНИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Икономическо значение:

Нови възможности за дългосрочни инвестиции и развитие в областта ма технологиите за възобновяема енергия в трансграничната зона на България и Румъния, както и привличане в района на квалифицирани млади човешки ресурси.

Създаване на иновационна бизнес среда за устойчиво и дългосрочно развитие в трансграничната зона в резултат на стратегическо партньорство между университет и мрежи за знание, разработени в текущия проект.

Създаване на възможности за бъдещо международно сътрудничество в резултат на предлаганите програми за обучение на високо ниво.

Създаване на устойчив икономически напредък чрез осигуряване на висококвалифицирани човешки ресурси, на базата на индустриална конкурентоспособност и икономически растеж в сектора.

Социално значение:

Осигуряване на висококачествено образование и обучение в трансграничната зона в сферата на технологиите за възобновяема енергия.

Засилване на трансграничните връзки между академичната, изследователската и бизнес средата.

Формиране на млади професионалисти с нови умения в трансграничната зона между България и Румъния.

Подобряване на практическите умения и професионалното ниво на младите човешки ресурси.

Отваряне на нови работни места в трансграничния регион чрез  устойчив икономически растеж.

Разширен достъп на младите човешки ресурси до новоразвиващия се трудов пазар на възобновяемите енергийни източници.

Намаляване на изтичането на мозъци и миграционния ефект чрез  повишаване на възможностите за работа на младите и квалифицирани човешки ресурси.

Запазване на работните места за реално назначените човешки ресурси като се завиши нивото на професионални знания и умения.

Повишаване на комуникационните умения в резултат на двуезичните курсове, разработени в този проект.

Отваряне на нови възможности за устойчиво транснационално и трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на социокултурните бариери и получаване на повече доверие на хората един в друг.

Дългосрочно и устойчиво развитие на инвестициите в технологиите за възобновяема енергия с цел повлияване в позитивен план на екологичното и социалното състояние на градските зони.

Екологично значение:

Икономическото развитие на технологиите за възобновяема енергия допринасят значително за енергийната сигурност, качеството на въздуха, намаляването на газовите емисии от парниковия ефект и индустриалната конкурентоспособност в трансграничната зона. Разработването и употребата на технологии за възобновяема енергия е истинския отговор за предпазване от природни кризи и защита на природните ресурси и околната среда.

 

 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter