ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home Вашите идеи Добролюб К.Настев
Банер

Добролюб К.Настев

На любезното внимание на:
Професор, Доктор – инженер Никола Михаилов,
Зам. Ректор на РУ „Ангел Кънчев”
Професор Михайлов,


Казвам се  Добролюб К.Настев, Русе, морски електро инженер, бакалавър.

На 07.Дек.2011, в рамките на „Информационния ДЕН”, Проект RES-OP-DEV CODE 222, в който имах честта и удоволствието да участвам се запознах с Вас и уважаемите колеги от Букурещ, д-р Римбу и Капитан – Про-фесор Самоилеску, Констанца, Румъния.

Същия следобед имах прекрасната възможност да изнеса в резюме своите идеи за развитието и натоварването  на коридор Но 7 – река Дунав с 22–24%, (44-50% +Constance) чрез създаването на „Екологична специализирана Контейнерна линия” поддържана от 24-36 (45-50) контейнеровози, непознати като кораби по Дунава и целогодишната експлоатация на реката, включително и при низки води и задължителното и естествено продължение на този така важен за нашите икономики коридор към Черноморския Регион и Източното Средиземноморие, коридор Но 9А порт Русе – Порт Варна, така както е направил преди 146 години валията на Дунавския Вилает в турско време така известния  Мидхад Паша, с помощта на първата на Балканите ЖП линия Русе-Варна, построена от Барон ХИРШ.


Днес тази връзка може да се осъществи с технологиите на 21 век – ФТР или Fast Track Rail, 200 мили, 320 км/час, на Н2 (водород) база, Товарен вариант, двойна Моно релсова „железница” на 6м. над терена, способна да пренесе (след влизането в експлоатация на втория етап – 2018г.) 800 до 1 200 000 броя 40 футови контейнери, до последния претоварващ терминал Порт Варна
Подобно количество може да бъде пренесено и през канала „Черна Вода”  и общата бройка достига 2 400 000 – 4 800 000бр. и през Констанца, с което Коридор Но7 се натоварва до 40- 45%, 50% от товаропотока от Централна Европа към Черноморския регион и Източното Средиземноморие.

Той  се пренасочва към коридор 7, спестявайки много време не заобикаляйки цяла Европа през Бискайския залив, прави се огромна крачка към нискоСО2 икономика, удовлетворявайки изискванията на „Дунавската стратегия” , „Новата политика на Кохезионния фонд”, Протокола от Киото, Директива 2020, „Пътната Карта от Дърбан ЮАР, давайки несравним с нищо пример за креативно екологично мислене, иновативен трансфер на технологии от 21 век, отстранявайки от пътната инфраструктура на Централна Европа тези, цитирани по-горе 1 600-2 400 000 Контейнери (3 200 – 4 800 000 бр. ТЕУ), годишно. Това многократно ще намали високата пътна конфликтност,  която взема всяка година 8 800 жертви на пътя (Програма Марко Поло), ще намали 2,5  ПЪТИ СО2 емисиите в Европа, като Тежкия автомобилен трафик остане само за локален (до 300км) транспорт.
    Работейки паралелно, в една обща Европейска логистична мрежа от контейнеровози, претоварващи терминали и разпределени дестинации, без да се конкурират, двете национални морски пристанища,  Констанца и Варна, успешно ще се включат в преразпределението на контейнерния поток от Далечния Изток, Австралия и Нова Зеландия, Индийския Океан и Персийския Залив през Червено Море и Александрия (Египет), който в момента е около 18 000 000 ТЕУ и обикаля Континента през бурния Бискайски Залив, изгаряйки 2 пъти (!!) повече фосилно гориво, за да достигне Ротердам, Копенхаген и Хамбург, поради липсата на така описаната транспортна структура.
    Тъй като тенденцията, вече ясно изразена, е към почти пълна контейнеризация на каргото, очаква се нарастване на контейнерния поток до 40 000 000 ТЕУ през 2020година!
    Така, че ние нямаме алтернатива: незабавно трябва да инициираме създаването на работна група която, финансирана от програмата за Региона-лно развитие, подкрепена от двете правителства, да изработи концепцията на това развитие и да достигне до пред проектните проучвания ПРЕДИ новия програмен период 2014- 2020 година. Още повече че Евр. Комисия вече е одобрила финансирането на Дунавската Стратегия с ЕВРО 65 МЛРД !!!


Тези идеи са добре изложени в резюмето на Инвестиционния Проект
„Екологичен Мултимодален Комплекс с ФТР” Линц (Ат)  Русе – Варна (Бг),(предоставен), презентиран  на 15.Ноември.2010г. в нарочния въпросник на програмата „Watermode” Linz Austria, както и на конференцията „Watermode”, Варна 19-20. Май. 2011г. Проекта беше масово подкрепен от ръководствата на Порт Варна, Асоциацията на брокерите, Асоциацията на капитаните и т.н., но поради бездействието на Морска Администрация към Министерството на Транспорта не се оттласна от нулевата позиция.
  

 Там са разработени:
1.Специализираната контейнерна линия Линц Ат (начален сборен терминал, захранващ контейнеровозите 24-36 по 60 (40 футови) бр +  2 без екипажни баржи, всяка по 60 бр. кон-ри, осигуряващи ЖП линията Русе – Варна (Ново, скоростно трасе) със споменатите 800 - 1 200 000 бр, конт. годишно. С включването  и на Порт Констанца броя на корабите се увеличава до 50 + 150бр. баржи, част от които автомобиловози с хотелска част за обхващане на транзитния сезонен (Байрам) турски трафик, 2 пъти годишно. Тези контейнеровози ще бъдат пригодени да плават при изключително ниски води, на каквито „се радваме” в последните години, поради недостатъчните снеговалежи в Алпите. Днес, при кота Русе- Джурджу „0” на праговете има 170-180см „плавателна вода, която ще е достатъчна за навигацията на новата Специализирана контейнерна линия Линц – Русе (Джурджу)  – Констанца. В Проекта Русе и Джурджу се разглеждат като обединено пристанище на Букурещ, в Дунавско-Черноморския плавателен Район, тъй като Букурещ е по близо до Варна отколкото до Констанца. Контейнеровозите са снабдени с високо пропулсивна двигателна група, модифицирана за работа с Еко дизел и Браун   Газ. Еко ефекта е 2.5 пъти по малко СО2 емисии в Европа и 1 500 000 -2 500 000 Тона СО2 квота.


2.    Ускорена „Железница” – ФТР (Fast Track Rail), 200 мили, 320 км/час, на Н2 (водородна) база, Товарен вариант, двойна, Моно релсова „железница” на 6м. над терена, безекипажна, способна да пренесе (след влизането в експлоатация на втория етап – 2018г.) 800 до 1 200 000 броя 40 футови контейнери, от претоварващия термина Русе – Джурджу, до последния претоварващ терминал Порт Варна. Там контейниризираното карго се претоварва на морски контейнеровози (2000 – 4000 бр.) по дестинациите в Черноморския Регион, Източното  Средиземноморие, Островите в Егейско море, Александрия, Кипър и т.н.
През втория етап (2015 г.) се предвижда продължаване на тази линия до Букурещ а по нататък към Молдова, Киев, Укр. и Беларус.
3.    В. Проектиране и строеж на 2 изкуствени “Баража с ВЕЦ” на км. 374 Силистра – Калараш и 597.5, Никопол – Турну Магуреле, в Бг участък на р. Дунав. С тяхното построяване, „водния стоеж“, т.е. ниво, става контролируем, (мин. + 400 см. при най-ниски води, при което река Дунав става достъпна за речно-морски кораби 3-5 хил. тона до Белград(!!!), разливите от пролетните „черешови“ води, са невъзможни, а произведената от 2та ВЕЦ а (800Мвт.) електроенергия от най-екологичния вид – водата – 19 200 Мегават часа за ДЕНОНОЩИЕ!!!Тази енергия, в последствие, ще захранва през енерго преносната система на НЕК, всички съоръжения на Мулти модалния Комплекс.
Мултимодалния логистичен комплекс, като допълнително преиму-щество, съществено ще подобри социалния статус на населението от целия Дунавски и Черноморски региони.
Изграждането, експлоатацията, поддръжката, разширението и управле-нието на “комплекса” ще генерира нова, непозната до сега заетост, поради нуждата от много високо и средно квалифицирани изпълнителски кадри от много широк спектър специалисти: строители и инженери, брокери и логистици, моряци и механици, пристанищни специалисти, ръководни кадри и специалисти в маркетинга и рекламата, и много други.

Ще има нови специалности в техническте университети, подготвящи необходимите специалисти за експлоатацията в Русе, Букурещ и Констанца, където ще се подготвят основните навигационни кадри за река Дунав, поддръжката и ремонта на High – Tech съоръженията, логистични, маркетингови, рекламни и др, необходими за високонадеждната експлоа-тация и развитието на комплекса, 24 часа в денонощието, 365(6) дни в годината. В Русе вече стартира нова транспортна специалност.
Поради горните обстоятелства „Мултимодалния логистичен комплекс” става фактор в бъдещото развитие на Европейския съюз, не само в сектора „Транспорт”, а и в Глобалната Екология, развитието и трансфера на технологиите, давайки съществен принос за това.

„Мултимодалния логистичен комплекс” решава в голяма степен демографската криза в тази част на Европа, „успокоява” пазара на труда, намалява миграцията на висококвалифицираните кадри, обучени, скъпо-струващи на обществото, не само в България.
Възстановяване на Летище Русе по Европейските Стандарти, за карго и чартърни полети и като резервно летище на л. Букурещ и л. Варна и включването му (чрез Лицензиран Авио превозвач) в състава на Бъдещия Транспортен Консорциум „TRANSEUROPE”. (работно заглавие)
Така с изграждането на описаната Мултимодална High – Tech транспортна инфраструктура, транспортния Клъстер „TRANSEUROPE”, ситуиран в гр. Русе и Linz At като събирателни точки на коридор № 7 и 9А, р. Дунав, с „ФТР” разширение, Варна, връзки с летище Русе, градовете Русе, Констанца  и Варна, окончателно ще заемат полагащото им се място в транспортната инфраструктура на Обединена Европа, за Румъния, Русия, Украйна, Молдова и Турция, т.е. целия Черноморски регион, които днес се подразбират като общ корабоплавателен район.


Всичко това МОЖЕ да стане само с Европейско (и друго) финансово участие, като резултат от междудържавно споразумение, участието на ЕБВР, Европейската Комисия, Комисаря по Транспорта, Конституиране на м/у народна работна група и Клъстер.
Благодарейки на академичното ръководство, предлагам то да поеме инициативата за създаването на работна група и осигуряването на финан-сирането и от създадения за целта фонд в министерството на Регионалното Развитие, поради жизнено важните проблеми, които се решават със старти-рането и осъществяването на гореописания Проект.
Господа,
Няма нищо по силно от „Идеите, на които е дошло времето” (В. Юго).
Проекта е отворен за предложения и допълнения.

Автори:
       (Добролюб Настев, инженер-майор, бакалавър )
      (Юлиана Илиева, магистър, социален мениджмънт)
       Цветанка Цонева, магистър бизнес управление)
       (Николай Тошев, капитан/корабособственик)

За контакти: Е. Mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   ;  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  
Phone +359 898 759 311

Русе, България, 05.Декември.2011г.    дн

Последна промяна (Събота, 21 Януари 2012 12:34)

 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter