ro-bul-ret.eu

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

Warning: Creating default object from empty value in /home/tarnovoe/public_html/ro-bul-ret.eu/modules/mod_super_menu/helper.php on line 88

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Home
Банер

Румънскo - българско съвместно сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона” от програма за „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Национален институт за научни изследвания и развитие по електротехника, Букурещ

 

ВОЕННОМОРСКА АКАДЕМИЯ КОНСТАНЦА

Военноморската академия „Мирчеа чел Балтран” (MBNA) от Констанца, Румъния е акредитиран държавен висш политехнически образователен и научно-изследователски институт, подчинен на Министерство на отбраната.  MBNA функционира съобразно румънската конституция, законите, свързани с румънската система за висше образование и Общата декларация за човешките права. Мисията на Академията е да обучава специалисти в основните инженерни науки, свързани най-вече с морската и военноморската промишленост.

 

ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - РУСЕ

Общинска енергийна агенция – Русе” е Сдружение с обществено полезна дейност , създадено през 2001 год.

Дейността на Агенцията е свързана с :

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Русенски университет "Ангел Кънчев",

Русенският университет "Ангел Кънчев", се намира в град с деветнайсет вековна история. Това е място, където заедно с богато архитектурно, промишлено и културно наследство живеят национален дух и дълбоко европейско влияние. Нашият университет е наследник на първото национално висше техническо училище извън столица, основано през 1945.

 
ro-bul-ret.eu
web counter
web counter